Designed by freepik.com

Asertivita -
komunikační a životní umění

Asertivita je skvělou a potřebnou dovedností. Je projevem vnitřně dospělého člověka, který ví, co chce, zná svoji hodnotu a přitom respektuje své okolí. Agresoři a manipulanti v jeho blízkosti ztrácejí své zbraně, ale ostatní lidé mu projevují úctu
a mnohdy jsou jeho životem inspirováni. 

Pro mnohé je asertivita vítězstvím nad vlastní nesmělostí, poddajností, nad strachem říct "ne" a nad neschopností učinit rozhodnutí. Toto vítězství musí být udržováno, někdy znovu vybojováno, ale vždycky má svůj půvab ve vědomí vlastní hodnoty. A také má svou zaslouženou odměnu v dosažení správného cíle.

Struktura školení:

 • Jací lidé vytvářejí pozitivní změny?
 • Ladíme nastavení mysli
 • Svoboda, sebeúcta, respekt, odpovědnost - asertivní čtyřlístek
 • Mám své pocity, přání a cíle - a je to v pořádku
 • Nejsem sangvinik. Vadí to?
 • Dítě, rodič nebo dospělý - kdo z nich právě mluví
 • Vnitřní sabotéři a jak na ně
 • Zkouška dospělosti - přicházejí manipulant, přísavka, agresor a pan Neoblomný
 • Mám své hranice
 • Desatero mých práv
 • Co chci pro sebe, přeji i druhým
 • Asertivní postupy a dovednosti
 • Jaké jsou druhy asertivity?
 • Asertivně ve všech životních situacích