Ceník

Níže uvedené ceny jsou stanovené dohodou a jsou konečné. Nejsem plátce DPH.

Kurzy, semináře

za každou započatou vyučovací hodinu

1 200 Kč

Firemní vzdělávací akce pro větší počet osob

nad 20 účastníků, cena za každou započatou vyučovací hodinu

1 800 Kč

Práce o víkendu


+25%

Cestovné

mimo Liberec

6 Kč/km

Je-li nutné ubytování, hradí ho v plném rozsahu klient.

Klient zajistí odpovídající školící prostory vybavené dataprojektorem (příp. nástěnnou obrazovkou), flipchartem a připojením na internet.