Fair play

Základní filozofií mé lektorské a poradenské činnosti je férová hra. 

  • Nepoužívám manipulativní techniky k získávání klientů.

Na mých stránkách jste vítanými hosty. Je zcela v pořádku, pokud je občas nezávazně navštívíte, podíváte se, co je nového, a zase půjdete dál. Pokud se sami nerozhodnete, že CHCETE využít mých služeb, nebudu vás přesvědčovat, že je POTŘEBUJETE.  

  • Respektuji své konkurenty.

V konkurenčním prostředí se pohybuji na základě pozitivních hodnot, nikoli rivality, pomluv apod. Ostatní lektory vnímám jako kolegy. Vážím si jejich práce a možnosti vzájemné inspirace.

  • Vážím si svých klientů a partnerů.

Plně respektuji jejich zájmy. Držím se zásad slušnosti a zdvořilosti. Žádným způsobem nezneužiji důvěrné informace či případné obchodní tajemství. Ctím jejich právo na vyjádření vlastního názoru.

  • Považuji za samozřejmé respektování autorských práv a všech forem duševního vlastnictví.

Rád se učím od druhých a cením si jejich práce. Nepřivlastňuji si však výsledky jejich úsilí. V maximální možné míře odkazuji na původní zdroje.

  •  Pokud zakázku nemohu s čistým svědomím přijmout, odmítnu ji.

Nespolupracuji s institucemi, podnikatelskými subjekty ani osobami, jejichž ideologie nebo činnost je ve zřejmém nebo možném rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy a mými vlastními etickými hodnotami.

  • Neuznávám zkreslené pojetí osobního úspěchu.

Nepovzbuzuji své klienty k tomu, aby o úspěch v zaměstnání či v podnikání usilovali způsobem, který ničí jejich zdraví, rodinný život a celkovou osobní harmonii. Nepropaguji takovou cestu k úspěchu, která je založena na nečestnosti, manipulaci, lži, bezohlednosti a sobectví.

  • Ceny za mé služby jsou odpovídající.

Jsem přesvědčen, že nabízím kvalitní a vysoce profesionální služby. Přeji si, aby byly dostupné co nejširšímu okruhu potenciálních zájemců. Každý klient je pro me VIP. Ceny proto udržuji na příznivé úrovni. Radost z práce a vědomí její užitečnosti považuji za dodatečný osobní zisk. Pro neziskové, vzdělávací a kulturní organizace navíc nabízím výrazné slevy. Ve zcela výjimečných případech a za smluvně dojednaných podmínek jsem ochoten poskytnout své služby zdarma.

  • Podporuji neziskový sektor.

Z části svého výdělku podporuji všeobecně prospěšné aktivity. 

Obrázek: © Bilderbaron | Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Pro inspiraci

Člověka lze hodnotit podle toho, co dává, nikoli podle toho, co může získat. (Albert Einstein)