Designed by freepik.com

Jednání s problémovým klientem ve veřejné správě

Každý pracovník ve veřejné správě se občas setká s problé- movým klientem. Chcete umět jednat s takovým člověkem? Chcete zlepšit Vaši komunikaci při jednání s občany?

Naučíte se popsat a použít základní komunikační pravidla při jednání s různými typy problémových klientů. Budete umět vést rozhovor ve společensky obtížných situacích, řešit konflikty
a jednat asertivně. Naučíte se ovládat vlastní hněv. Získáte umění jednat tak, aby výsledkem rozhovoru byl profesionálně obsloužený klient. Zároveň posílíte dobré jméno úřadu
a v obtížných situacích si zachováte vlastní čest a noblesu.

Seminář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy.

Struktura školení:

  • Potenciální faktory na straně klienta
  • Komunikační potřeby klienta
  • Profesní etiketa
  • Řeč těla
  • Asertivní myšlení a jednání
  • Kdo je a kdo není problémový klient
  • Typy problémových klientů a jak s nimi jednat
  • Úvod do řešení konfliktů
  • Zvládnutí vlastního hněvu a stresu