Kdo jsem

Narodil jsem se v Praze, vyrůstal jsem v ní a po dosažení dospělosti jsem v ní čtyři roky pracoval u tehdejších Československých aerolinií. Částečně jsem si tak splnil svůj dětský sen, protože jsem se už jako kluk chtěl pohybovat kolem letadel. V roce 1990, pár měsíců po svatbě, jsme však s manželkou sbalili batohy a vlakem jsme se přestěhovali do Ostravy. Byl to životní krok, který mnozí lidé nechápali. Za úspěchem se už tehdy jezdilo opačným směrem, tedy z Ostravy do Prahy. My jsme ale měli jiný žebříček hodnot a jinou představu o úspěchu. Ostravu jsme si rychle zamilovali a začali jsme se v ní cítit jako doma. Máme ji dodnes rádi, nacházíme v ní prostor pro naše životní poslání a chceme pro ni dělat něco smysluplného. Naše dospělé děti jsou už rodilí Ostraváci.

◆ ◆ ◆

Vzdělávání dospělých a poradenské činnosti se dlouhodobě věnuji v rámci vedení ostravského sboru Jednoty bratrské. Tato původně česká protestantská církev, které se ve světě říká "moravská", vždy kladla velký důraz na zakládání a provozování špičkových škol všech stupňů. Jejím biskupem byl i učitel národů Jan Ámos Komenský, který mimo jiné velmi propagoval celoživotní učení. S ostravskými spolupracovníky vytváříme v městské části Martinov multifunkční centrum s křesťanskými setkáními, přednáškovou a poradenskou činností, Rodinným centrem Martínek, klubem deskových her Zátah, ZAC Airsoft klubem a dalšími aktivitami. Toto centrum je otevřené pro všechny Ostravany.

Jsem také soukromý lektor a poradce. Věnuji se vzdělávání dospělých v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a osobního rozvoje, a to v rámci otevřených i firemních kurzů. Profesionální lektorskou činností jsem se začal zabývat na počátku roku 2013. Bohatě v ní využívám zkušenosti získané předchozí 25 letou praxí a odborné znalosti z úspěšně absolvovaných kurzů zaměřených na rétoriku, andragogiku, personalistiku, poradenství a soft skills. O kompletním vhledu do problematiky firemního vzdělávání svědčí certikát o získání profesních kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání a Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. A protože chci jít příkladem druhým, stále pokračuji v sebevzdělávání. Moc mě to baví.

Jsem členem České andragogické společnosti.

Pro inspiraci

Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. (Seneca)