Kdo jsem

Mám dlouhodobé zkušenosti s vedením neziskových organizací 
a s různými formami vzdělávání dospělých. Opakovaně jsem reprezentoval českou a slovenskou neziskovku v zahraničí (Irsko, Portugalsko, Švédsko, Německo).  18 let jsem pracoval jako pastor Jednoty bratrské v Ostravě. 

V současné době jsem ředitelem Akademie Jana Blahoslava z.ú.
v Liberci a jejího Institutu dalšího vzdělávání ProfiEDU. Prostřednictvím této instituce realizuji veškerá svá školení. Podílím se také na výuce kurzů akreditovaných MPSV.

Jako lektor sebeřízení, komunikace a profesní etikety jsem spolupracoval
s renomovanými vzdělávacími institucemi, např. EDUZONE s.r.o., EDUBASE s.r.o. (Školení 365), HERTIN s.r.o., Vysoká škola finanční
a správní Praha
apod. Školím na území celé ČR. Mými klienty jsou zejména podnikatelé a profesionálové z úřadů veřejné správy či z neziskových organizací.  

S manželkou Janou se aktivně účastním aktivit a rozvoje Komunitního centra Konopná v Liberci.

Vzdělání

  • Teologie na HTF UK v Praze (Mgr.)
  • Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (62-014-R)
  • Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)
  • Řada kurzů zaměřených na komunikaci, management, sebeřízení, etiku, lektorské dovednosti, obchodní etiketu & protokol