Školení pro firmy a úřady

Veřejný projev na profesionální úrovni

Potřebujete posunout své veřejné vystupování na vyšší úroveň?  Cítíte se nejistí před větším množstvím lidí?  Patří prezentace do vaší pracovní agendy? Na tomto semináři získáte know-how, které můžete využít v průběhu osobní přípravy na konkrétní vystoupení, během vaší prezentace i jako...
+

Jednání s problémovým klientem ve veřejné správě

Každý pracovník ve veřejné správě se občas setká s problémovým klientem.  Chcete umět jednat s takovým člověkem?  Chcete zlepšit Vaši komunikaci při jednání s občany?  V semináři se účastníci naučí popsat a použít základní komunikační pravidla při jednání s různými typy...
+

Asertivita - komunikační a životní umění

Asertivita je skvělou a potřebnou dovedností. Je projevem vnitřně dospělého člověka, který ví, co chce, zná svoji hodnotu a přitom respektuje své okolí. Agresoři a manipulanti v jeho blízkosti ztrácejí své zbraně, ale ostatní lidé mu projevují úctu a mnohdy jsou jeho životem inspirováni. Pro mnohé...
+

Vítězíme nad prokrastinací

Prokrastinace aneb chronické odkládání povinností. Odsouváte důležitou práci? Začínáte pozdě s přípravou projektu a doháníte vše na poslední chvíli? Ztrácíte motivaci kvůli drobným nesplněným úkolům, které tlačíte před sebou? Z tohoto koloběhu je možné vystoupit. Během kurzu se naučíte...
+

Sebevzdělávání - předpoklad úspěchu ve 21. století

... aneb Sebezdělávání - nutnost, dovednost a vášeň. Každý člověk má odpovědnost za svůj proaktivní přístup k učení a k osobnímu rozvoji. Mít "papír ze školy" je velmi dobré, ale nikoli nezbytné, a v dnešní společnosti to v žádném případě nestačí. Opravdu úspěšní lidé se různými formami...
+

Pro inspiraci

Úloha každého člověka je stejně jedinečná, jako je jedinečná jeho příležitost ji splnit.

Viktor E. Frankl