Otevřené kurzy a přednášky

Veřejný projev na profesionální úrovni

Potřebujete posunout své veřejné vystupování na vyšší úroveň?  Cítíte se nejistí před větším množstvím lidí?  Patří prezentace do vaší pracovní agendy? Na tomto semináři získáte know-how, které můžete využít v průběhu osobní přípravy na konkrétní vystoupení, během vaší prezentace i jako...
+

Vítězíme nad prokrastinací

Prokrastinace aneb chronické odkládání povinností. Odsouváte důležitou práci? Začínáte pozdě s přípravou projektu a doháníte vše na poslední chvíli? Ztrácíte motivaci kvůli drobným nesplněným úkolům, které tlačíte před sebou? Z tohoto koloběhu je možné vystoupit. Během kurzu se naučíte...
+

Sebevzdělávání - předpoklad úspěchu ve 21. století

... aneb Sebezdělávání - nutnost, dovednost a vášeň. Každý člověk má odpovědnost za svůj proaktivní přístup k učení a k osobnímu rozvoji. Mít "papír ze školy" je velmi dobré, ale nikoli nezbytné, a v dnešní společnosti to v žádném případě nestačí. Opravdu úspěšní lidé se různými formami...
+

Asertivita - komunikační a životní umění

Asertivita je skvělou a potřebnou dovedností. Je projevem vnitřně dospělého člověka, který ví, co chce, zná svoji hodnotu a přitom respektuje své okolí. Agresoři a manipulanti v jeho blízkosti ztrácejí své zbraně, ale ostatní lidé mu projevují úctu a mnohdy jsou jeho životem inspirováni. Pro mnohé...
+

Pro inspiraci

I z kamení, které ti někdo nahrnul do cesty, můžeš vybudovat katedrálu.

Viktor E. Frankl