Chanuka - zážitkové vzdělávání

Moc rád vzpomínám na nedávnou komorní oslavu svátku Chanuka v Ostravě-Martinově. Třináct účastníků vytvořilo právě takovou rodinnou atmosféru, jakou jsme potřebovali. Po historickém úvodu jsme už jen slavili - přesně tak, jak židé po celém světě slaví svůj Svátek světel.

Mám už dost zkušeností s podobnou oslavou, tedy s Pesachem. Chanuku jsem dělal poprvé a moc jsem si jí užil. Znovu jsem si uvědomil, že oslava historického svátku určitého národa je klíčem k pochopení jeho dějin, kultury a mentality. Také je to samozřejmě mimořádná forma zážitkového vzdělávání. 

   

Slavení svátku Chanuka "přenese" účastníky do roku 164 př. Kr. Tehdy Juda Makkabejský znovu vysvětil jeruzalémský chrám a demonstroval tak ukončení hrůzného útlaku, kterému byli zbožní Židé podrobeni ze strany seleukovského panovníka Antiocha IV. Epifana. Abychom byli přesní, Antiochos se svých nároků nehodlal jen tak vzdát, nicméně rok 164 př. Kr. byl skutečným průlomem na tehdejší cestě Židů k náboženské, politické a osobní svobodě. Mnohé myšlenky spojené s Chanukou jsou pozoruhodně nadčasové a získávají zcela nový rozměr např. v souvislosti s událostmi holocaustu.

Za fotky děkuji Josefovi Mladějovskému.