Praxe a vzdělání

Profesní zkušenosti

 • 2018 - dosud Akademie Jana Blahoslava, vedoucí Katedry externích studií a lektor
 • 2013 - dosud  soukromý lektor
 • 1998 - 2018  Jednota bratrská v ČR, správce sboru (pastor)
 • 1993 - 1997  Aliance metodistické mládeže v ČR a SR, předseda
 • 1990 - 1998  Evangelická církev metodistická, kazatel
 • 1986 - 1990  Československé aerolinie, odborný referent 

Vzdělání

 • 2000 - 2007  Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta, studium teologie, dosažený titul Mgr.
 • 1999 - 2000  Evangelikální teologický seminář v Praze
 • 1994 - 1999  Harvest International Bible University v Liberci
 • 1980 - 1984  Střední průmyslová škola dopravní v Praze

Profesní kvalifikace

 • 2018 Pracovník v sociálních službách, Seduca, vzdělávací agentura
 • 2016 Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), Středisko vzdělávání s.r.o., Ostrava
 • 2014 Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (62-014-R), Středisko vzdělávání s.r.o., Ostrava
 

Kurzy a jiné formy dalšího vzdělávání

 • 2018 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Seduca, vzdělávací agentra
 • 2018 - Základy krizové intervence, Asociace Comeniana, Liberec
 • 2016 - Lektor dalšího vzdělávání, Středisko vzdělávání s.r.o., Ostrava
 • 2015 - Manželský a rodinný poradce, Akademie Jana Blahoslava, Liberec
 • 2015 - Human Resources: Recruitment and Selection (The Open University)
 • 2015 - Professional Etiquette, PRDV104, Saylor.org (Adamjee Life Academy)
 • 2015 - Diploma in Human Resources, Alison (OpenLearn)
 • 2015 - Komunikace s klientem v poradenství, Neziskovky.cz
 • 2015 - Diploma in Teaching Skills for Educators, Alison (Global Text Project)
 • 2014 - A World of Difference: Exploring Intercultural Communication, Udemy
 • 2014 - Get Things Finished, Udemy
 • 2014 - Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, Středisko vzdělávání s.r.o., Ostrava
 • 2014 - Kaizen, MotivP
 • 2014 - Time Management, MotivP
 • 2014 - Situační leadership, MotivP
 • 2014 - Typologie osobnosti, MotivP
 • 2014 - Trénink trenérů, MotivP
 • 2014 - Efektivní komunikace s novináři, MotivP
 • 2014 - Change management I a II, MotivP
 • 2013 - Lektor, vzdělávací centrum ACZ
 • 2013 - Obecná metodika tvorby studijních opor pro e-learningové kurzy, Slezská univerzita v Opavě
 • 2013 - Profesionální dovednosti manažera, Verlag Dashöfer, spol. s r. o.
 • 2013 - Zvyšování mediální gramotnosti, podporováno Metropolitní univerzitou Praha a Jihočeskou univerzitou České Budějovice
 • 2013 - Sebeprezentace a vystupování učitele, dodržování základů etiky, Slezská univerzita v Opavě
 • 2013 - Rozvoj komunikačních dovedností, Slezská univerzita v Opavě
 • 1997 - Proclaiming The Gospel To All Creation, WMEI, Candler School of Theology, Emory University

Obrázek: bykst, pixabay.com, CC0

Pro inspiraci

Vzdělání je schopnost porozumět druhým. (Johann Wolfgang Goethe)