Jednání s problémovým klientem ve veřejné správě

Každý pracovník ve veřejné správě se občas setká s problémovým klientem. 

Chcete umět jednat s takovým člověkem? 

Chcete zlepšit Vaši komunikaci při jednání s občany? 

V semináři se účastníci naučí popsat a použít základní komunikační pravidla při jednání s různými typy problémových klientů. Budou schopni vést rozhovor ve společensky obtížných situacích, řešit konflikty, jednat asertivně a zvládat vlastní hněv. Budou umět jednat tak, aby výsledkem rozhovoru byl profesionálně obsloužený klient, aby bylo posíleno dobré jméno úřadu a aby si v obtížných situacích zachovali vlastní čest a noblesu.

Komu je seminář určen: 

Úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy.

Struktura semináře:

 • Komunikační potřeby klienta
 • Profesní etiketa
 • Komunikační chyby vedoucí ke konfliktu
 • Řeč těla
 • Vnější faktory vedoucí ke konfliktu
 • Faktory na straně klienta
 • Cíle jednání
 • Typologie problémových klientů
 • Úvod do řešení konfliktů
 • Asertivní myšlení a jednání
 • Zvládnutí vlastního hněvu a stresu
 • Slovní sebeobrana – ano či ne?

FORMÁT KURZU: délka 7 hod (délku je možno přizpůsobit vašim požadavkům)

Foto: TeroVesalainen, pixabay.com, Public Domain CC0