Veřejný projev na profesionální úrovni

Potřebujete posunout své veřejné vystupování na vyšší úroveň? 

Cítíte se nejistí před větším množstvím lidí? 

Patří prezentace do vaší pracovní agendy?

Na tomto semináři získáte know-how, které můžete využít v průběhu osobní přípravy na konkrétní vystoupení, během vaší prezentace i jako odrazový můstek pro váš další řečnický růst. Budete vědět, co v projevu použít a čeho se vyvarovat. Zjistíte, co vám dodá potřebnou dávku jistoty při vystoupení na pracovní schůzi, moderování kulturní akce nebo prezentaci na velkém pódiu. A začnete se těšit na to, že opět předstoupíte před své posluchače!

Komu je seminář určen:

Všem, kteří vystupují na veřejnosti a komunikují s médii.

Cíle semináře:

 • Budete umět použít rétorická pravidla, jejichž aktivní znalost odlišuje amatéra od profesionála.
 • Budete schopni připravit, přednést a zpětně zhodnotit veřejný projev určený k jakékoli příležitosti.
 • Naučíte se cvikům vedoucím k posílení sebejistoty, řečnické pohotovosti a správné artikulace.

Struktura semináře:

 • Radost z komunikace.
 • Druhy projevů.
 • Cíl projevu.
 • Výběr a základní zpracování tématu.
 • Délka a struktura projevu.
 • Jazyk, syntax, artikulace, hlasová modulace.
 • Když se psychika staví na zadní.
 • Příprava a ovládnutí prostoru.
 • Hodnocení projevu
 • Jak trénovat, čeho se vyvarovat a kde brát inspiraci?
 • Trénink a inspirace řečníka
 • Řečnická etika a etiketa

FORMÁT KURZU: délka 7 hod (délku je možno přizpůsobit vašim požadavkům)

Foto: geralt, pixabay.com, Public Domain CC0