Designed by freepik.com

Profesní etiketa
a organizační protokol

Etiketa jednoznačně patří do profesní výbavy jednotlivce. Není pouhým volitelným doplňkem. Zpříjemňuje spolupráci s kolegy, umožňuje budování korektního vztahu mezi šéfem a jeho spolupracovníky. Otvírá dveře k politikům i obchodním partnerům. Vytváří pozitivní image organizace navenek, protože klienti se cítí být vítaní, důležití a vnímají snahu o porozumění.

Protokol je formalizovaná etiketa pro mimořádné okamžiky, např. návštěvu V.I.P. nebo slavnostní shromáždění. Dotváří společenské zarámování organizace a může být právem považován za podstatnou součást korporátní identity.

Osnova školení:

 • Na startovní čáře: charakter, úcta, takt, diskrétnost
 • Pravidla přednosti: hledisko společenské, teritoriální, služební a protokolární
 • Seznámení a představování, používání vizitek
 • Vítání a loučení
 • Pozdrav a oslovování
 • Tykání, vykání, hamburský mix
 • Mluvíme a nasloucháme - nebo opačně?
 • Řeč těla - úcta i zdravé sebevědomí
 • Korespondence - osobní dopis, úřední dopis, e-mail, sms, messengery
 • Přijít včas ... a kdy odejít?
 • "Nemám co na sebe." - Vážně?
 • Jdeme na jídlo, nebo za lidmi? Brunch, oběd, večeře, raut, recepce, banket.
 • Rozšiřování sítě kontaktů: konference, networking
 • Mimořádné události: svatba na úřadě a v kostele, promoce, poslední rozloučení
 • Na cestě: doprava, penziony, hotely
 • Jak na spropitné
 • Pozvánky
 • Organizujeme návštěvu zahraničního hosta
 • Etiketa darování a přijímání