Designed by freepik.com

Sebevzdělávání -
klíčová dovednost pro 21. století

... aneb Sebezdělávání - nutnost, dovednost a vášeň.

Každý člověk má odpovědnost za svůj proaktivní přístup
k učení a k osobnímu rozvoji. Mít "papír ze školy" je velmi dobré, ale nikoli nezbytné, a v dnešní společnosti to v žádném případě nestačí. Opravdu úspěšní lidé se různými formami vzdělávají celý život. Mnozí dokonce svým příkladem dosvědčují, že je možné se obejít bez formálního vzdělání, nikoli ovšem bez sebevzdělávání.

Struktura školení

  • Současný společenský vývoj
  • Školská soustava, národní soustava kvalifikací
  • Firemní vzdělávání (koučování, mentoring, soufflearning, microlearning ...)
  • Motivace k sebevzdělávání
  • Dostupné možnosti (knihovna, MOOC's, e-learning, blended learning ...)
  • Sebevzdělávání v rámci formálního studia
  • Individuální učební styly
  • Exkurz do heutagogiky a do myšlení hackademika
  • Příprava vlastního studijního plánu