Designed by freepik.com

Veřejné vystupování a rétorika

Jsou chvíle, kdy se musíme postavit před skupinu lidí a začít mluvit. Ať už je jich deset, sto nebo ještě víc, vždycky je to výzva.

Každé vystoupení je jedinečné svým načasováním, kontextem
i očekáváním posluchačů. Především je však jedinečné tím, že mluvit budete právě vy. Vaše osobnost se stává nedílnou součástí vašeho sdělení. Díky tomu může být váš projev autentický, věrohodný a silný. Přesto je každý proslov
k pracovnímu týmu nebo k širšímu publiku do značné míry řemeslem. Řemeslu se člověk může naučit, milovat ho
a dosahovat v něm výborných výsledků.

Účastník školení získá v bezpečném a vstřícném prostředí zpětnou vazbu k silným stránkám svého projevu, stejně jako k těm, na kterých potřebuje zapracovat. Naučí se pracovat na artikulaci, využívat vhodnou řeč těla a ovládnout prostor. Bude umět připravit strukturu veřejného projevu a pracovat se základními řečnickými žánry. Poradí si
s běžnou trémou. V každé části školení se mu dostane velké dávky motivace spojené s praktickým know-how
a s potřebným množstvím teorie.

Struktura

 • Úvod, znaky dobrého projevu
 • Vstupní hodnocení mluveného projevu (zpětná vazba)
 • Významy sdělení, komunikační role
 • Frázování, základy artikulace
 • Tvorba sdělení
 • Osobnost řečníka (image, autorita, síla příběhu, přesvědčivost, řeč těla)
 • Řečnické žánry
 • Práce s hlasem, dechem a pomůckami
 • Když se psychika staví na zadní (práce s trémou)
 • Zaostřeno na posluchače
 • Slovní zásoba a řečnická pohotovost
 • Triky úspěšných řečníků
 • Řečnická etika a etiketa
 • Další kultivace a rozvoj řečnických dovedností

V průběhu školení jsou zařazeny aktivity určené k procvičení jednotlivých dovedností. V závěru školení mají účastníci možnost individuální konzultace s lektorem.